23/5 GMF;s utbildningstillfälle nr.3

NÄR måndag 2022-05-23 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”Svenska Bankföreningen”. Bankfrågor för ställföreträdare om skatt- och ställföreträdarfrågor, bankkort och kontant frågor. Hur ska vi lösa våra penningfrågor i framtiden mot våra huvudmän?     
Medverkande: Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen, se mer på www.swedishbankers.se >>

Föreningen bjuder på kaffe med kaka.
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 17/5 via formulär:

Anmälan utbildning nr.3 den 23/5–2022

25/4 GMF;s utbildningstillfälle nr.2

NÄR måndag 2022-04-25 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”Godman redovisningsprogrammet”. Godman Redovisning är ett hjälpmedel för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.
Medverkande: Fredrik Edström som har producerat teknik och program, samt är support.
Föreningen bjuder på kaffe med kaka.
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 19/4 via formulär:

31/3 Inbjudan till Årsmöte

Till medlemmarna i GMF Linköping

ÅRSMÖTE
Linköpings God man – och Förvaltarförening kallar härmed till årsmöte, torsdagen den 31 mars i Vagnhallen, Fontänen, Linköping klockan 18:30.

Vi ber er att ansluta i god tid så att årsmötet kan starta 18:30

Föreningen bjuder på enkel förtäring i form av smörgåstårta samt kaffe/ te och dryck.
Lättsam underhållning inplaneras!

Med vänliga hälsningar Styrelsen
ordförande Torsten Svärdström / 070-880 32 29 / ordf@godmanlinkoping.se

Avslutningsvis, bilagor längst ner på den här sidan
Anmälan görs på formulär nedan senast den 22/3:

Årsredovisning för 2021

Information från Överförmyndarenheten

Du kan lämna in dina årsräkningar till oss på flera sätt, direkt på St Larsgatan 41 i brevlådan på entreplanet eller i den tillfälliga brevlådan som finns innanför vår dörr två trappor. Du kan även lämna in den till Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket. 

Se till att du har de underlag som krävs samt att du har skrivit under din årsräkning innan du lämnar in den till oss.  Checklista  
Kontakt med överförmyndarenheten
Du kan nå Överförmyndarenheten via e-post overformyndarenheten@linkoping.se eller telefon 013-20 60 00, må-to kl. 10-11.30. 
Övrig tid svarar samhällsvägledare från Kontakt Linköping. De kan svara på enklare frågor kl. 7.30-17.00 alla vardagar.
Kontakt Linköping tar emot post och besök på kommunens besöksytor.

Mer information hittar du på https://www.linkoping.se/kontakt/
Du hittar även information på hemsidan god man, förvaltare och förmyndare . Här finns bland annat nyttiga länkar som underlättar ditt uppdrag, en video med instruktioner hur du ska redovisa ditt uppdrag samt särskilda informationsblad att läsa och skriva ut.

Du hittar samtliga e-tjänster och blanketter under Självservice /Omsorg och hjälp.

Kontaktvägar till Överförmyndarenheten
Postadress: Besöksadress (besök efter ö k): Linköpings kommun S:t Larsgatan 41 Överförmyndarenheten LINKÖPING 581 81 LINKÖPING
Telefon: 013 – 20 69 99
Öppettider: måndag – torsdag kl.10:00 – 11:30 Fax: 013 – 20 59 61 Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare
E-post: overformyndarenheten@linkoping.se

21/2 GMF;s utbildningstillfälle nr.1

NÄR måndag 2022-02-21 klockan 18:30 – 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping / eller digitalt.
PROGRAM kvällens program är ”För mycket skulder – är skuldsanering en möjlighet?
Medverkande: Ninorta Betiyo och Carina Brehmer från Budget- och skuldrådgivare, Linköpings kommun.
Föreningen bjuder på kaffe med kaka.
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.
Vi erbjuder även utbildningen digitalt via din dator/mobil, ange detta isåfall.

Obligatorisk anmälan senast den 14/2 via formulär:

Information rörande fortbildning våren 2022

Planeringen inför 2022 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 21/2, 25/4 samt i slutet på maj. Vi hoppar över träffen i januari på grund av en viss svårighet att få intressanta föreläsare på plats, men även med hänsyn tagen till nya skärpta restriktioner vad gäller större samlingar.

Ämnen som vi överväger att ta upp efter årsskiftet är hantering av skulder, redovisningsprogrammet godman.se samt nyheter och tillämpningar hos Försäkringskassan. Vi inleder med skuldtemat i februari!

Årsmöte planeras att äga rum den 31/3, även detta i lokal Vagnhallen, Fontänen i Linköping.

Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Styrelsen

Nyttiga länkar för dig som är ställföreträdare

Försäkringskassan

Handikappersättning
Bostadstillägg för huvudmän yngre än 65 år

Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg för huvudmän äldre än 65 år samt äldreförsörjningsstöd
Pension och skatt

Socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd
Bo-sociala insatser
Budget och skuldrådgivning
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Hemsjukvård

Kronofogden

Betala skuld
Skuldsanering

Skatteverket

Bouppteckning

Svenska bankföreningen

Bankärenden för annans räkning

Fortbildning hösten 2021

Under förutsättning att pandemin avtar i takt med att vaccinationerna genomförs, planerar vi att återuppta de så uppskattade temakvällarna med inbjudna föreläsare under hösten.

Vi avser att inleda dessa temakvällar den 27/9 och fortsätta med en kväll den 25/10 samt avsluta höstens träffar den 22/11. Boka in dessa kvällar i kalendern redan nu!

Vi kommer som vanligt att genomföra kvällarna i Vagnhallen/Fontänen.

Vi har ännu inte beslutat om vilka teman som kommer att genomföras, så det finns tid att kontakta styrelsen för att tipsa om intressanta ämnen och föreläsare.

/Styrelsen