Fortbildning

Under förutsättning att pandemin avtar i takt med att vaccinationerna genomförs, planerar vi att återuppta de så uppskattade temakvällarna med inbjudna föreläsare under hösten.

Vi avser att inleda dessa temakvällar den 27/9 och fortsätta med en kväll den 25/10 samt avsluta höstens träffar den 22/11. Boka in dessa kvällar i kalendern redan nu!

Vi kommer som vanligt att genomföra kvällarna i Vagnhallen/Fontänen.

Vi har ännu inte beslutat om vilka teman som kommer att genomföras, så det finns tid att kontakta styrelsen för att tipsa om intressanta ämnen och föreläsare.

/Styrelsen

Utredningen om ställföreträdarskap

Pressmeddelande från Justitiedepartementet Publicerad

Översyn av regler om gode män och förvaltare

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.

– Gode män och förvaltare har ett viktigt uppdrag. Det finns inget utrymme för oegentligheter. Den som behöver hjälp ska veta att stödet är korrekt och rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat följande:

 • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
 • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
 • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
 • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
 • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
 • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisations­formen.
 • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar Publicerad 5 maj 2021

SKR webbsändning Ställföreträdarutredningen 7 maj 2021

Regeringskansliet - Gode män och förvaltare – en översyn. Publicerad 5 maj 2021

SKR dokument av genomgång av ställföreträdarutredningens förslag Webbsändning 7 maj 2021

4/5 God man möte

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort, känner du någon som skulle vilja ta sig an ett uppdrag? 

För de som inte har några uppdrag har vi en informationsträff den 4 maj klockan 17:30. 

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

19/4 Ta fler uppdrag

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort och du som redan har uppdrag är kanske intresserad av att ta fler? Eller så känner du någon som skulle vilja ta sig an ett uppdrag? 

Vi har en träff den 29 april klockan 17:30 för er erfarna ställföreträdare som vill veta mer om hur det kan vara att ha fler uppdrag.  

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

29/4 Ta fler uppdrag

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort och du som redan har uppdrag är kanske intresserad av att ta fler?

Vi har en träff den 29 april klockan 17:30 för er erfarna ställföreträdare som vill veta mer om hur det kan vara att ha fler uppdrag.  

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

 • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
 • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappersättning, etc.
 • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefonnummer.
 • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
 • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
 • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
 • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.

Vid frågor kontakta oss i styrelsen!

Bli medlem

Att vara medlem betyder att man kan få stöd via sin förening i sitt godmanskap, även vidareutbildningar samt information via nyhetsbrev. Du blir medlem i Linköpings god man och förvaltarförening genom att betala medlemsavgiften på 200,00 kronor, via Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5

OBS en  Olycksfallsförsäkring EXTRA  ingår i medlemsavgiften.

Vid frågor kontakta oss på styrelsen@godmanlinkoping.se

Vem kan bli medlem?

Den som vill bli medlem ska vara god man/förvaltare för vuxna eller för ensamkommande asylsökande barn. Även andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar.

Styrelse 2021

Äntligen är vi en fulltalig ny styrelse som har haft vårt första styrelsemöte, den 15 april.

Vi kommer att komma ut med mer info under året om aktiviteter, dock med restriktioner angående läget med Covid-19 och vaccinationer.

Vill du se vilka vi är så syns vi på sidan “Om oss” och vill du ha kontakt med någon i styrelsen eller alla finns även kontaktuppgifter där.

Vi ser fram emot att framöver få träffas med möten och eventuella utbildningar.

Väl mött!
/Styrelsen 2021

22 mars inbjudan – Vaccination mot covid-19, hur fungerar det?

TemakvällVaccination mot covid-19, hur fungerar det?

 • Hur går vaccineringen till?
 • Hur kan man kommunicera med vaccinationspersonalen på ett fungerande sätt när man har en hörselnedsättning eller är döv?
 • Hur fungerar det om jag har en synnedsättning?
 • Vad ska jag tänka på om jag har en allergi?

Under våren kommer allt fler av invånarna i Östergötland att erbjudas vaccin mot covid-19. Företrädare från Region Östergötland berättar denna temakväll för oss om hur vaccineringen går till och hur tillgängligheten ser ut vid vaccinationstillfället. Föreläsningen vänder sig till dig med hörselnedsättning, synnedsättning, astma och allergi eller som av andra orsaker är intresserad av att få en tydlig och tillgänglig beskrivning av vad som händer vid vaccinationstillfället.

Har du egna frågor får du gärna mejla dem i förväg, se mejladress nedan.

Datum:              22 mars
Klockan:           18.00 – 20.00
Plats:                 distans via Zoom
Kostnad:          ingen
Tillgänglighet: föreläsningen kommer att skrivtolkas och teckenspråkstolkas

Föreläsare är Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland och Martina Wiklund, handläggare patientnämndens kansli.

Sista dag för anmälan är torsdag 18 mars
Anmäler dig gör du genom att mejla till Susanna Ahlström.
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Du kan även ringa till vår kanslitelefon 013-12 30 60.

Välkommen!
Föreläsningen ges i samarbete mellan Funktionsrätt Östergötland och HRF
Hörselskadades distrikt i Östergötland.