29/3 GMF Linköping kallelse Årsmöte

Kallelse
Linköpings God man – och Förvaltarförening kallar härmed till årsmöte, onsdagen den 29 mars i Vagnhallen, Fontänen klockan 18:30. OBS sista anmälan den 21/3

Föreningen bjuder på enkel förtäring i form av smörgåstårta samt kaffe/ te och dryck.
Lättsam underhållning inplaneras!

Bilagor bifogas via nedanstående länkar;
Bilaga 1 – Dagordning 2023-03-29
Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse 2022
Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2022
Bilaga 4 – Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår 2023

Tillhandahålls på plats – Verksamhetsberättelse.
/Styrelsen

Anmälan Årsmöte senast 21/3; (Borttaget 22/3)

22/2-2023 GMF;s VT utbildningstillfälle nr.2

NÄR onsdag 2023-02-22 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är Medlemsträff med fika, umgänge och fria diskussioner”. NYTT Resurspoolen vice ordförande Claes Konradsson (som även är god man) kommer onsdag den 22/2 och berättar om Resurspoolen.
Medverkande: Personal från styrelsen och Resurspoolens vice ordförande Claes Konradsson.

Föreningen bjuder på kaffe/te med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 20/2 via formulär: (Borttaget 20/2)

Planeringar VT 2023

Planeringen inför 2023 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 30/1, 22/2 samt 24/4.
Vid första tillfället i januari så planerar vi att genomföra ” rollkoll”. Dvs vad ska den gode mannen göra respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Årsmötet är inplanerat till den 29/3. Där kommer vi i styrelsen att bland annat preliminärt föreslå medlemmarna att vi ska byta riksförbund.

23/11-2022 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.3

NÄR onsdag 2022-11-23 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är “Överförmyndaren informerar om årsräkning och tillhörande underlag samt orienterar om övriga aktuella frågor”.
Medverkande: Föredragande är Gerd Jörbo från Överförmyndarenheten.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 17/11 via formulär: (Borttaget 18/11)

30/1-2023 GMF;s VT utbildningstillfälle nr.1

NÄR måndag 2023-01-30 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”rollkoll” – vad ska den gode mannen göra, respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Medverkande: Personal från styrelsen.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 23/1 via formulär: (Borttaget 27/1)

20/10-2022 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.2

NÄR torsdag 2022-10-20 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är “Kollektivtrafik och färdtjänst mm. – hjälp oss att reda ut begreppen”.
Medverkande: Personal från Kollektivtrafiken och Östgötatrafiken.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 13/10 via formulär:  (Borttaget 19/10)

28/9-2022 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.1

NÄR onsdag 2022-09-28 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är “Försäkringskassan merkostnadsersättning/assistentersättning/allmän info”.
Medverkande: föreläsare Försäkringskassan Stockholm via digital skärm.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 25/9 via formulär: (Borttaget 27/9)

Sommarhälsning

Ett intensivt och fullspäckat utbildningsår har passerat trots vissa smärre störningar på grund av pandemin. Vi lyckades dessutom genomföra ett årsmöte på plats i Fontänen med sällsynt stort deltagande.

Styrelsen som nu suttit ett drygt år och valdes vid årsmötet om i sin helhet, vilket innebär att det kommer att bli minst samma nivå på ambitionen som under det gångna året.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande. Medlemsantalet som var oroväckande lågt under pandemin har nu fördubblats och uppgår till ca 150 personer.

Styrelsen har genomfört dialog med Överförmyndaren och därvid överenskommit att fortsätta fortbildningen enligt tidigare modell där alla gode män i kommunen inbjuds deltaga. Diskussioner pågår om att ytterligare fördjupa detta samarbete till att även omfatta handledning, mentorskap, rekrytering mm.

Inför hösten planerar vi för att genomföra tre fortbildningskvällar. Tidpunkterna är preliminärt 28/9, 20/10 och 23/11.

Förslag till tema av utbildning/ information till HT 2022 /VT 2023 medtags tacksamt! Skicka förslag till styrelsen@godmanlinkoping.se

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en trevlig och avkopplande sommar.
/Styrelsen

23/5-2022 GMF;s utbildningstillfälle nr.3

NÄR måndag 2022-05-23 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är “Svenska Bankföreningen“. Bankfrågor för ställföreträdare om skatt- och ställföreträdarfrågor, bankkort och kontant frågor. Hur ska vi lösa våra penningfrågor i framtiden mot våra huvudmän?     
Medverkande: Richard Edlepil som är jurist på Svenska Bankföreningen, se mer på www.swedishbankers.se >>

Föreningen bjuder på kaffe med kaka.
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 17/5 via formulär: (borttaget efter den 17/5)