Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

För andra året i rad har fortbildning anordnats för gode män. Hösten 2019 avslutades med Överförmyndarenhetens mycket välbesökta genomgång av årsredovisningen, inför 110 deltagare! Under våren medverkade Försäkringskassan i en träff om ersättningar som kan vara aktuella till huvudmännen.

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser var temat för vårens sista träff. Kommunens socialpsykiatriska team och Psykiatripartner berättade om sina respektive verksamheter.

Föreningens årsmöte skulle ha hållits den 30 mars, men har ställts in på grund av coronavirusets smittspridning.

 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019