Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, fortbildning, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt .

Om familjeåterförening, medborgarskap och pass

Gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn är välkomna till träffen om familjeåterförening, medborgarskap och passfrågor, där Migrationsverket, socialförvaltningen och Röda Korset medverkar.
Det blir utrymme för både frågor och dialog.

Datum: måndagen den 26 augusti kl 18:30-20:30
Lokal:
Fontänen, Västra vägen 32.
Skicka din anmälan till
olle.dahlqvist@telia.com.

Fortbildning

I samverkan med Överförmyndarenheten fortsätter GMF Linköping den fortbildning som inleddes verksamhetsåret 2018/19.
Höstens program:
26 augusti: Träff för gode män och vårdnadshavare för ensamkommande barn.
30 september: Spelmissbruk
28 oktober: Rollfördelning mellan god man-boende-anhöriga och myndigheter.
25 november: Årsredovisning, GRP-verktyget och digitalisering
27 januari: Försäkringskassan.

Tid: 18:30 till 20:30
Lokal: Fontänen, Västra vägen 32.
Detaljer om varje tillfälle och anmälan publiceras under Aktuellt.

Medlemsträff

Den 12 oktober hålls en medlemsträff med familjejuridiskt tema:
Att bevaka rätt i dödsbo.

 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019