Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

Verksamhetsåret 2019/20 anordnades för andra året i rad fortbildning för gode män. Hösten 2019 avslutades med Överförmyndarenhetens genomgång av årsredovisningen, inför 110 deltagare! I början av 2020 medverkade Försäkringskassan i en träff om ersättningar som kan vara aktuella till huvudmännen.

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser var temat för vårens sista träff. Kommunens socialpsykiatriska team och Psykiatripartner berättade om sina respektive verksamheter.

Föreningens årsmöte skulle ha hållits den 30 mars, men har ställts in på grund av den pågående pandemin.

 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019