Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, utbildning, information och erfarenhetsutbyte vars uppgift är att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag.

Föreningen

  • ger information, stöd och fortbildning i god mans- och förvaltarfrågor
  • anordnar föredrag, informations- och diskussionsträffar
  • har kontakt med överförmyndarenheten/nämnden och andra myndigheter och organisationer
  • samarbetar i gemensamma frågor med andra föreningar och intresseorganisationer runt om i Sverige
  • sprider aktuell information till medlemmarna
  • anordnar sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar med representanter från bland annat myndigheter, institutioner och patientföreningar
  • informerar allmänheten i frågor som gäller gode män och förvaltare
  • förmedlar en ansvarsförsäkring som är speciellt framtagen för gode män och förvaltare. För mer information se Bli medlem.

Föreningen har verkat sedan 1994 och är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare (RGMF).

 

“En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019