Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, fortbildning, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

Fortbildning

I samverkan med Överförmyndarenheten fortsätter GMF Linköping den fortbildning som inleddes hösten 2018.

Aktuellt program 2019/2010
25 november: Årsredovisningen, genomgång med Överförmyndarenheten
27 januari: Försäkringskassan.
24 februari: Huvudman och psykisk ohälsa

Anmälan till e.olle.dahlqvist@gmail.com

Tid: 18:30 till 20:30
Lokal: Fontänen, Västra vägen 32.
Detaljer om varje tillfälle och anmälan publiceras under Aktuellt, se länkarna i spalten till höger.

 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019