Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, fortbildning, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

Familjejuridiskt tema

En träff för medlemmar om att bevaka rätt i dödsbo. Sofia Steneteg, jurist på överförmyndarenheten i Motala, inleder med en föreläsning. Efter det gemensam lunch. Träffen avslutas med diskussioner och erfarenhetsutbyte.
19 oktober kl 10-15
Anmälan till e.olle.dahlqvist@gmail.com
All information om träffen: Att bevaka rätt i dödsbo

Fortbildning

I samverkan med Överförmyndarenheten fortsätter GMF Linköping den fortbildning som inleddes hösten 2018.

Aktuellt program 2019/2010
28 oktober: Rollfördelning mellan god man, boende, anhöriga och myndigheter
25 november: Årsredovisning, GRP-verktyget och digitalisering
27 januari: Försäkringskassan.
24 februari: Huvudman och psykisk ohälsa

Tid: 18:30 till 20:30
Lokal: Fontänen, Västra vägen 32.
Detaljer om varje tillfälle och anmälan publiceras under Aktuellt, se länkarna i spalten till höger.

 

“En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019