Välkommen till GMF Linköping

Linköpings god man och förvaltarförening, GMF, är en intresseförening som erbjuder gemenskap, information och erfarenhetsutbyte för att medlemmarna ska kunna fullgöra sina uppdrag på bästa sätt.

För andra året i rad anordnas fortbildning för gode män. Hösten 2019 avslutades med Överförmyndarenhetens mycket välbesökta genomgång av årsredovisningen, inför 110 deltagare! Under våren medverkade Försäkringskassan i en träff om ersättningar som kan vara aktuella till huvudmännen.

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser var temat för vårens sista träff. Kommunens socialpsykiatriska team och Psykiatripartner berättade om sina respektive verksamheter.

Föreningens medlemmar är välkomna till årsmötet 2020, som hålls den 30 mars kl 18 i Fontänens vagnhall.

 

 

”En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska.”

Copyright © GMF Linköping 2019