Nyhet

7/11 inbjudan till individuell plan LSS

Inbjudan till individuell plan LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Dagens tema är individuell plan och LSS
Arrangörer är FUB Östergötland för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Funktionsrätt Östergötland och RBU Östergötland rörelsehindrade barn, ungdomar.

Datum: Lördag 7 november
Klockan: 10.00 – 16.00
Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping
Kostnad: Ingen

Program

10.00
§10 LSS individuell plan
Elisabeth Ingvarsson ordförande FUB Östergötland

11.30
Lunch samt tillfälle för samtal

12.30
Vad händer inom LSS och funktionshinderfrågor
Eva Borgström intressepolitisk samordnare FUB Riksförbund

14.00
Humorföreställningen Fadern, sonen och Försäkringskassan med Eric Löwentahl

15.30
Reflektion och avslutning

Sista dag för anmälan är måndag 26 oktober.
Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kansli, telefon 013-12 30 60 eller mejla till karin@funktionsratt-ostergotland.se

Välkommen!

Till medlemmarna i GMF Linköping

Får börja med att skicka en förhoppning om att ni alla har och har haft en fin sommar.
Livet har ju onekligen blivit mer inskränkt för oss alla i dessa dagar och så även i våra kontakter många gånger gentemot våra huvudmän.
Men så vitt jag får till mig så har vi alla generellt lyckats lösa det på ett föredömligt  sätt och många boenden har arbetat lika föredömligt bland annat genom veckobrev via mail.

Ni är säkert många som undrar hur tankarna går vad gäller att hålla vårt uppskjutna årsmöte …
Jag och övriga styrelsen gör fortsatt bedömningen att vi inte ser framför oss i nuläget att kalla till ett fysiskt möte då vi är så många som ska kallas.
Vi är en så betydelse grupp av personer i samhället att jag menar att det inte är försvarbart.
Och att anordna detta digitalt är ett äventyr som synes allt för knepigt då vi är så många.

En preliminär planering för verksamheten finns vad gäller vidareutbildning och att kalla till årsmöte den dagen vi kan trycka på den knappen.
Det är inte optimalt, men som sagt – vi äventyrar inte gärna vår hälsa och vi följer likt alla Folkhälsomyndigheten och gör värderingar utifrån deras utsago.

I övrigt har det varit en lugn vår och sommar.

Riksförbundet har hållit sin årsstämma digitalt och gå gärna in på RGMF på nätet och följ utvecklingen på vårt förbund.

Ni vet var vi finns om ni vill komma i kontakt med styrelsen.
Hoppas vi kan ses snart…

Vid pennan
/Ricard Sandell

 

Årsmötet info

Till medlemmarna i GMF.

Vårt planerade årsmöte fick ju som ni vet brådast skjutas upp på grund av Covid-19. Styrelsen har övervägt olika alternativ på mötesformer men landat i att ett fysiskt möte av flera orsaker är att föredra.

Beslutet är att vi nu avvaktar sommarmånaderna och sedan förhoppningsvis kan komma med en ny inbjudan och möte under september.

Detta är förstås avhängt vilka beslut Folkhälsomyndigheten fortsatt fattar och vi följer dessa för riktlinjer.
Har ni tankar och funderingar så tveka inte att kontakta, förslagsvis undertecknad.

Med detta budskap vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt fin sommar – viruseländet till trots.

Vid pennan Ricard Sandell Ordförande

Årsmötet inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in föreningens årsmöte.

Årsmötet skulle ha hållits den 30 mars men har ställts in på grund av den pågående pandemin.
Styrelsen kallar till årsmöte när faran för smittspridning bedöms vara över.
Nuvarande styrelseledamöter behåller sina uppdrag tills årsmöte kunnat hållas.

Även RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare, har beslutat att skjuta upp sitt årsmötet 2020 till senare på året.