Nyhet

25/9-2023 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.1

NÄR måndag 2023-09-25 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”rollkoll” – vad ska den gode mannen göra, respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Medverkande: Personal från styrelsen.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 18/9 via formulär:

Sommarhälsning och info utb. hösten

Ett intensivt och fullspäckat utbildningsår har genomförts utan yttre störningar till skillnad mot de senaste åren.

Årsmötet genomfördes i Fontänen med relativt stort deltagande där även den nytillträdde ordföranden för Överförmyndarnämnden presenterade sig och sin syn på verksamheten.

Styrelsen som nu valdes vid årsmötet innehåller några omval men huvudsakligen nyval. Vi hyser den förhoppningen att den nya besättningen visar samma kreativitet och arbetslust som den gamla och riktar ett stort tack till den avgående styrelsen för ett gediget arbete.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande.

Medlemsantalet är fortsatt växande och uppgår nu till cirka 175 individer.

Styrelsen har under det gångna året övervägt att byta riksförbund, men beslutat att tills vidare stanna kvar inom RGMF.

Styrelsen har genomfört dialog med Överförmyndaren och därvid överenskommit att fortsätta fortbildningen enligt tidigare modell där alla gode män i kommunen inbjuds deltaga. Diskussioner pågår om att ytterligare fördjupa detta samarbete till att även omfatta handledning, mentorskap, rekrytering mm.

Inför hösten planerar vi för att genomföra tre fortbildningskvällar.
Tidpunkterna är 25.september, 31. oktober samt ett tillfälle i november.
Förslag till tema under dessa kvällar är:

  • Kyrkan och stadsmissionen
  • Bankföreningen
  • Årsredovisning

Som reservalternativ förbereder vi en ny kväll med ”Rollkoll”.

Vi i styrelsen tar tacksamt emot förslag till andra temakvällar.

Vad gäller arvodesfrågan så vill ÖF beklaga att det varit svårigheter att byta till ett system med månadsvis utbetalning av grundarvode och därför sker nu i juni en utbetalning av hela årets grundarvode 2023 samt tillägg för 2022. Detta gäller de årsräkningar som är genomgångna och godkända. Övriga årsräkningar utbetalas efter hand som de är hanterade.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en trevlig och avkopplande sommar.
/Styrelsen

Medlemskap till Linköpings god man och förvaltarförening, kostnad 200,00 kronor per år och då ingår olycksfallsförsäkringbetala in på Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5, märk med ditt namn och kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta kassör Christer Johansson 073-029 22 21 kassor@godmanlinkoping.se

Utredningen om ställföreträdarskap

Pressmeddelande från Justitiedepartementet Publicerad

Översyn av regler om gode män och förvaltare

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.

– Gode män och förvaltare har ett viktigt uppdrag. Det finns inget utrymme för oegentligheter. Den som behöver hjälp ska veta att stödet är korrekt och rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
  • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
  • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
  • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
  • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
  • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisations­formen.
  • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar Publicerad 5 maj 2021

SKR webbsändning Ställföreträdarutredningen 7 maj 2021

Regeringskansliet - Gode män och förvaltare – en översyn. Publicerad 5 maj 2021

SKR dokument av genomgång av ställföreträdarutredningens förslag Webbsändning 7 maj 2021