Nyhet

29/4-2024 GMF;s VT utbildningstillfälle nr. 4

NÄR Måndag 2024-04-29 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM denna kväll informerar Kronofogden om sin verksamhet. Frågor som tas upp är bla. Vad är betalningsföreläggande/utslag/beneficium? Vilka skulder hamnar hos KFM? Får KFM utmäta sparkonton? Vad innebär en skuldsanering? Kan en 30-åring med stora spelskulder få skuldsanering? Går det att få skuldsanering för 50 000 kr?

Medverkande: Sektionschef Fredrik Sköld, Isabelle Westerholm och Mikael Rödin från Skuldsaneringen, samt Anis Kano från Verkställigheten.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
Obligatorisk anmälan senast måndagen den 22/4 på (länk borttagen då datum är passerat)

30/1-2024 GMF;s VT medlemsträff nr.1

NÄR tisdag 2024-01-30 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.
PROGRAM kvällens tema är att hjälpa varandra med eventuella frågor kring årsredovisningen. Du som har stött på problem ges möjlighet att rådfråga oss andra medlemmar om hur du bör lösa problemen. Ta med din dator eller pärm så får du sitta ner bredvid någon som kan ge dig råd beträffande dina problem. Vi fikar i vanlig ordning och informerar om eventuella nyheter från Styrelsens och Överförmyndarens sida.
Medverkande: Medlemmar i styrelsen.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
Obligatorisk anmälan senast den 23/1 via formulär:

 Formulär borttaget 2024-01-24

Utredningen om ställföreträdarskap

Pressmeddelande från Justitiedepartementet Publicerad

Översyn av regler om gode män och förvaltare

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.

– Gode män och förvaltare har ett viktigt uppdrag. Det finns inget utrymme för oegentligheter. Den som behöver hjälp ska veta att stödet är korrekt och rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
  • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
  • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
  • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
  • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
  • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisations­formen.
  • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar Publicerad 5 maj 2021

SKR webbsändning Ställföreträdarutredningen 7 maj 2021

Regeringskansliet - Gode män och förvaltare – en översyn. Publicerad 5 maj 2021

SKR dokument av genomgång av ställföreträdarutredningens förslag Webbsändning 7 maj 2021