Nyhet

Inbjudan dig.möte 18/12 för informationsträff

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Vet du någon som är intresserad av att bli god man?
Den 18 februari håller Överförmyndarenheten i en informationsträff där vi informerar om vad det innebär att vara god man eller förvaltare, samt överförmyndarensuppdrag och roll.
Tid och datum: Torsdag den 18 februari klockan 17:30
Plats: Informationsträffen kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@linkoping.se

Vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten
Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping
Kontakt Linköping: 013-20 60 00
www.linkoping.se
Linköping – där idéer blir verklighet
Läs mer om hur Linköpings kommun hanterar personuppgifter på
www.linkoping.se/gdpr

Inbjudan dig.möte 21/1 för årsräkning

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Linköpings God man och förvaltarföreningen bjuder in dig till ett digitalt möte i samarbete med Överförmyndarenheten med information inför inlämning av årsräkning för 2020.
Tid och datum: Torsdag den 21 januari klockan 15.00 eller klockan 18.00
Plats: Mötet kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@
linkoping.se

Har du frågeställningar som du önskar att vi belyser, skicka gärna in det tillsammans med din anmälan.

Medlemsavgift 2021

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Vi vill först börja med att önska er alla en God Fortsättning på det nya året.
Och vi får verkligen hoppas att 2021 så småningom blir mer pandemi-fritt och att vi så smått kan börja återuppta normala aktiviteter och fysiska möten.

Vi önskar att ni sätter in medlemsavgiften 200,00 kr till oss under januari månad på något av följande sätt:

Bankgiro
5260-0285

Swish
123 51 77 530

Postgiro
924 69 29-5

OBS i medlemsavgiften ingår medlemskap i Riksförbundet, samt den individuella olycksfallsförsäkringen. Läs mer >>

Information från valberedningen

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Alla vi medlemmar i GMF har haft ett minst sagt annorlunda år som har inneburit många utmaningar för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Pandemin med Covid 19 har haft oss i ett järngrepp och Folkhälsomyndigheten har ständigt kommit med nya riktlinjer om och hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Detta har gjort att vi inom föreningen inte kunnat ha något årsmöte, inga utbildningar och inga övriga medlemsmöten. Dessa möten är för oss inom valberedningen ett utmärkt forum för att stifta bekantskap med nya och gamla medlemmar som kan tänkas bli funktionärer inom föreningen.

När vi nu närmar oss ett nytt verksamhetsår får vi verkligen hoppas på att vi successivt kan återgå till ett normalläge igen. Ett normalläge som innebär ett årsmöte i mars och nya val. Vi har en del vakanta platser som behöver tillsättas och vi vill på detta sätt försöka väcka intresset för ett uppdrag inom föreningen. Är du intresserad eller har tips om någon så tveka inte att höra av dig till någon av nedanstående valberedare så berättar vi mer.

Lars-Göran Öberg
lgoberg@hotmail.se
Tel. 070-717 39 12

Kerstin Åström Lundkvist
kerstin.astrom2@gmail.com
072-741 81 84

Björn Lindén
bli@coreonline.eu
070-686 39 27

Angående era försäkringar

Här följer både allmän information samt delges er nytt viktigt datum för er ansvarsförsäkring.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING.
Vi vill åter uppmärksamma er på att i er medlemsavgift ingår denna försäkring.
Den gäller under era uppdrag. Så ha det i åtanke om ni råkar ut för skada.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Vi hoppas att ni alla har uppmärksammatmöjligheten att teckna denna i ert uppdrag via ert medlemskap i GMF Lkpg.
Den är menar vi ytterst prisvärd och vi kan inte nog rekommendera att ni tecknar den för trygghet i era uppdrag.

Ni finner mer information på vårt Riksförbunds hemsida RGMF och där kan ni läsa mer om försäkringarna, hur ni tecknar och betalar, och eventuella förändringar.

OBSERVERA !!
Premieperioden för ansvarsförsäkringen är ändrad och kommer från 2021 att följa kalenderåret (1/1 – 31/12).

Ni behöver därför gå in på RGMF;s hemsida och teckna er försäkring i december så att ni inte hamnar ”mellan stolarna”. 

Är det fortfarande oklart när ni läst informationen på deras hemsida så tveka inte att höra av er till Anders Gabre 070 5758151 / v.ordf@rgmf.se.

/ GMF Styrelsen

Ny E-tjänst skuldrådgivning

Budget och skuldrådgivningen ger råd och stöd om privatekonomin samt hjälper till med ansökan om skuldsanering. Vi hjälper till före, under och efter en skuldsanering.

Nu har vi öppnat vår nya E-tjänst för bokning av rådgivning!

Här bokar man enkelt en första rådgivning hos oss
Bokningen görs via mobilt bank-ID och man väljer bland tillgängliga tider. Rådgivningstiden är en timme och sker via telefon.

Om den rådsökande inte har mobilt bank-ID så bokas rådgivning via e-postformuläret på www.linkoping.se/skuld , maila budgetochskuld@linkoping.se eller ring 013-20 60 00.

Länk för E-tjänst!

Det är aldrig för sent att ta hjälp och det går alltid göra något för att förbättra situationen eller hitta vägar ur en svår skuldsituation.

/ GMF Styrelsen ID

Till medlemmarna i GMF Linköping

Får börja med att skicka en förhoppning om att ni alla har och har haft en fin sommar.
Livet har ju onekligen blivit mer inskränkt för oss alla i dessa dagar och så även i våra kontakter många gånger gentemot våra huvudmän.
Men så vitt jag får till mig så har vi alla generellt lyckats lösa det på ett föredömligt  sätt och många boenden har arbetat lika föredömligt bland annat genom veckobrev via mail.

Ni är säkert många som undrar hur tankarna går vad gäller att hålla vårt uppskjutna årsmöte …
Jag och övriga styrelsen gör fortsatt bedömningen att vi inte ser framför oss i nuläget att kalla till ett fysiskt möte då vi är så många som ska kallas.
Vi är en så betydelse grupp av personer i samhället att jag menar att det inte är försvarbart.
Och att anordna detta digitalt är ett äventyr som synes allt för knepigt då vi är så många.

En preliminär planering för verksamheten finns vad gäller vidareutbildning och att kalla till årsmöte den dagen vi kan trycka på den knappen.
Det är inte optimalt, men som sagt – vi äventyrar inte gärna vår hälsa och vi följer likt alla Folkhälsomyndigheten och gör värderingar utifrån deras utsago.

I övrigt har det varit en lugn vår och sommar.

Riksförbundet har hållit sin årsstämma digitalt och gå gärna in på RGMF på nätet och följ utvecklingen på vårt förbund.

Ni vet var vi finns om ni vill komma i kontakt med styrelsen.
Hoppas vi kan ses snart…

Vid pennan
/Ricard Sandell