Nyhet

29/3 GMF Linköping kallelse Årsmöte

Kallelse
Linköpings God man – och Förvaltarförening kallar härmed till årsmöte, onsdagen den 29 mars i Vagnhallen, Fontänen klockan 18:30. OBS sista anmälan den 21/3

Föreningen bjuder på enkel förtäring i form av smörgåstårta samt kaffe/ te och dryck.
Lättsam underhållning inplaneras!

Bilagor bifogas via nedanstående länkar;
Bilaga 1 – Dagordning 2023-03-29
Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse 2022
Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2022
Bilaga 4 – Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår 2023

Tillhandahålls på plats – Verksamhetsberättelse.
/Styrelsen

Anmälan Årsmöte senast 21/3; (Borttaget 22/3)

22/2-2023 GMF;s VT utbildningstillfälle nr.2

NÄR onsdag 2023-02-22 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är Medlemsträff med fika, umgänge och fria diskussioner”. NYTT Resurspoolen vice ordförande Claes Konradsson (som även är god man) kommer onsdag den 22/2 och berättar om Resurspoolen.
Medverkande: Personal från styrelsen och Resurspoolens vice ordförande Claes Konradsson.

Föreningen bjuder på kaffe/te med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 20/2 via formulär: (Borttaget 20/2)

Planeringar VT 2023

Planeringen inför 2023 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 30/1, 22/2 samt 24/4.
Vid första tillfället i januari så planerar vi att genomföra ” rollkoll”. Dvs vad ska den gode mannen göra respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Årsmötet är inplanerat till den 29/3. Där kommer vi i styrelsen att bland annat preliminärt föreslå medlemmarna att vi ska byta riksförbund.

Utredningen om ställföreträdarskap

Pressmeddelande från Justitiedepartementet Publicerad

Översyn av regler om gode män och förvaltare

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.

– Gode män och förvaltare har ett viktigt uppdrag. Det finns inget utrymme för oegentligheter. Den som behöver hjälp ska veta att stödet är korrekt och rättssäkert, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat följande:

  • Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.
  • Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.
  • Överförmyndarna ska vara skyldiga att anmäla till åtal om en ställföreträdare misstänks för att ha begått brott mot sin huvudman.
  • Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att det införs regler kring information och stöd.
  • En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar och anpassat informationsmaterial.
  • Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisations­formen.
  • Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda digitala tjänster.

Utredningen föreslår också moderniseringar av bestämmelserna på området. Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

SVT:s granskning: Ny myndighet ska garantera gode män som fungerar Publicerad 5 maj 2021

SKR webbsändning Ställföreträdarutredningen 7 maj 2021

Regeringskansliet - Gode män och förvaltare – en översyn. Publicerad 5 maj 2021

SKR dokument av genomgång av ställföreträdarutredningens förslag Webbsändning 7 maj 2021