Arkiv

26/3 GMF Linköping kallelse Årsmöte

Kallelse
Linköpings God man – och Förvaltarförening kallar härmed till årsmöte, tisdagen den 26 mars i Vagnhallen, Fontänen klockan 18:30. OBS sista anmälningsdag den 19 mars.

Föreningen bjuder på enkel förtäring i form av smörgåstårta samt kaffe/ te och dryck.

Bilagor bifogas via nedanstående länkar;
Bilaga 1 – Dagordning 2024-03-26
Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse 2023
Bilaga 3 – Balansräkning 2023
Bilaga 4 – Resultaträkning 2023
Bilaga 5 – Revisionsberättelse 2023
Bilaga 6 – Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår 2024

Tillhandahålls på plats – Verksamhetsberättelse.
/Styrelsen

Anmälan Årsmöte senast 19/3 på (länken är borttagen då anmälningstiden har gått ut)

26/2-2024 GMF;s VT utbildningstillfälle nr.2

NÄR Måndag 2024-02-26 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens tema är Frivårdens arbete och programverksamhet. Det kommer att ges information om bla personutredning inför rättegång, skyddstillsyn, samhällstjänst, fotboja, utsluss från fängelse och övervakning efter fängelse.

Medverkande: Föreläsare är Olivia Hedlund och Rebecka Geijer från Frivården i Linköping.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
Obligatorisk anmälan senast onsdagen den 21/2

Frivårdens presentationsmaterial finns här

 Länk till anmälningsformulär borttaget

Julhälsning

Så har vi snart genomfört ett kalenderår som har avlöpt helt enligt planerna vad gäller nyrekrytering, utbildning och utveckling av föreningen.

Vi har kunnat genomföra våra fortbildningskvällar enligt gängse mönster och att det har varit uppskattat har den höga närvaron pekat på. Mellan 20 och 90 personer närvarande på kvällarna och vid de flesta tillfällena ca 50. Det är enastående bra siffror och tyder på att det finns ett stort behov av vidareutveckling och samvaro för att bolla alla svåra frågeställningar som är förknippade med ställföreträdarskapet.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande.

Medlemsantalet som var oroväckande lågt under pandemin fortsätter att växa och är nu uppe i ca 180 medlemmar.

Vad gäller samarbetet med Överförmyndaren så har den varit ytterst begränsad efter tidigare och pågående byten av nyckelbefattningar. Styrelsens ambition är att lyfta upp detta samarbete till önskad nivå under första kvartalet 2024 då ny personal förhoppningsvis är på plats.

Planeringen inför 2024 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 30/1, 26/2 samt 29/4. Årsmöte genomförs 26/3!

Föreningens arbete är omvittnat framgångsrikt och betydelsefullt och medför att våra huvudmän får ett betydligt bättre bemötande och omhändertagande än de annars skulle ha fått.

DIN insats är avgörande och vi i föreningen är till för att bistå dig på bästa sätt.

Med detta vill jag tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Torsten Svärdström

Ordförande

27/11-2023 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.3

NÄR måndag 2023-11-27 klockan 17:00 – cirka 19:00.
VAR lokal Hörsalen Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping.
PROGRAM kvällens program är Överförmyndarenheten informerar om upprättande av årsrapporter”.
Medverkande: Gerd Jörbo och Younis Qaderi från Överförmyndarenheten.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
Obligatorisk anmälan senast den 20/11 via formulär: (borttaget 22/11)

1/11-2023 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.2

NÄR onsdag 2023-11-01 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”Information om Stadsmissionen och Kyrkans diakonala verksamhet” – Viktigt att känna till somgodman/förvaltare!
Medverkande: Annelie Johansson, Stadsmissionen och Eva Wenehult, Diakonicentrum

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
Obligatorisk anmälan senast den 25/10 via formulär:

25/9-2023 GMF;s HT utbildningstillfälle nr.1

NÄR måndag 2023-09-25 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM kvällens program är ”rollkoll” – vad ska den gode mannen göra, respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Medverkande: Personal från styrelsen.

Föreningen bjuder på kaffe med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 18/9 via formulär: (borttaget)

TESTLÄNK

Sommarhälsning och info utb. hösten

Ett intensivt och fullspäckat utbildningsår har genomförts utan yttre störningar till skillnad mot de senaste åren.

Årsmötet genomfördes i Fontänen med relativt stort deltagande där även den nytillträdde ordföranden för Överförmyndarnämnden presenterade sig och sin syn på verksamheten.

Styrelsen som nu valdes vid årsmötet innehåller några omval men huvudsakligen nyval. Vi hyser den förhoppningen att den nya besättningen visar samma kreativitet och arbetslust som den gamla och riktar ett stort tack till den avgående styrelsen för ett gediget arbete.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande.

Medlemsantalet är fortsatt växande och uppgår nu till cirka 175 individer.

Styrelsen har under det gångna året övervägt att byta riksförbund, men beslutat att tills vidare stanna kvar inom RGMF.

Styrelsen har genomfört dialog med Överförmyndaren och därvid överenskommit att fortsätta fortbildningen enligt tidigare modell där alla gode män i kommunen inbjuds deltaga. Diskussioner pågår om att ytterligare fördjupa detta samarbete till att även omfatta handledning, mentorskap, rekrytering mm.

Inför hösten planerar vi för att genomföra tre fortbildningskvällar.
Tidpunkterna är 25.september, 31. oktober samt ett tillfälle i november.
Förslag till tema under dessa kvällar är:

  • Kyrkan och stadsmissionen
  • Bankföreningen
  • Årsredovisning

Som reservalternativ förbereder vi en ny kväll med ”Rollkoll”.

Vi i styrelsen tar tacksamt emot förslag till andra temakvällar.

Vad gäller arvodesfrågan så vill ÖF beklaga att det varit svårigheter att byta till ett system med månadsvis utbetalning av grundarvode och därför sker nu i juni en utbetalning av hela årets grundarvode 2023 samt tillägg för 2022. Detta gäller de årsräkningar som är genomgångna och godkända. Övriga årsräkningar utbetalas efter hand som de är hanterade.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en trevlig och avkopplande sommar.
/Styrelsen

Medlemskap till Linköpings god man och förvaltarförening, kostnad 200,00 kronor per år och då ingår olycksfallsförsäkringbetala in på Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5, märk med ditt namn och kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta kassör Christer Johansson 073-029 22 21 kassor@godmanlinkoping.se

24/4-2023 GMF;s VT utbildningstillfälle nr.3

NÄR måndag 2023-04-24 klockan 18:30 – cirka 20:30.
VAR lokal Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping.
PROGRAM Vad gör Statens servicecenter?
Medverkande: Kontorsområdeschef Per Grenerfors tillsammans med servicehandläggarna Maria Danho och Marcus Forstén.
Vi gärna emot frågor i förväg, men spontana frågor går givetvis bra det med. SKRIV dina frågor i anmälningsformuläret, ruta “Övrigt”.

Föreningen bjuder på kaffe/te med kaka. Vid matallergi anmäl detta!
OBS Vi håller avstånd mellan sittplatser och undviker trängsel och finns handsprit.

Obligatorisk anmälan senast den 18/4 via formulär: (formulär borttaget 20/4)

29/3 GMF Linköping kallelse Årsmöte

Kallelse
Linköpings God man – och Förvaltarförening kallar härmed till årsmöte, onsdagen den 29 mars i Vagnhallen, Fontänen klockan 18:30. OBS sista anmälan den 21/3

Föreningen bjuder på enkel förtäring i form av smörgåstårta samt kaffe/ te och dryck.
Lättsam underhållning inplaneras!

Bilagor bifogas via nedanstående länkar;
Bilaga 1 – Dagordning 2023-03-29
Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse 2022
Bilaga 3 – Revisionsberättelse 2022
Bilaga 4 – Valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår 2023

Tillhandahålls på plats – Verksamhetsberättelse.
/Styrelsen

Anmälan Årsmöte senast 21/3; (Borttaget 22/3)