Arkiv

4/5 God man möte

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort, känner du någon som skulle vilja ta sig an ett uppdrag? 

För de som inte har några uppdrag har vi en informationsträff den 4 maj klockan 17:30. 

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

19/4 Ta fler uppdrag

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort och du som redan har uppdrag är kanske intresserad av att ta fler? Eller så känner du någon som skulle vilja ta sig an ett uppdrag? 

Vi har en träff den 29 april klockan 17:30 för er erfarna ställföreträdare som vill veta mer om hur det kan vara att ha fler uppdrag.  

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

29/4 Ta fler uppdrag

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun
Du gör en värdefull och viktig insats, men behovet av god man är stort och du som redan har uppdrag är kanske intresserad av att ta fler?

Vi har en träff den 29 april klockan 17:30 för er erfarna ställföreträdare som vill veta mer om hur det kan vara att ha fler uppdrag.  

Sprid gärna detta till era vänner och bekanta som verkar nyfikna på vad det innebär att vara god man. Du anmäler dig till overformyndarenheten@linkoping.se och får därefter en länk som du kopplar upp dig på den aktuella kvällen.

22 mars inbjudan – Vaccination mot covid-19, hur fungerar det?

TemakvällVaccination mot covid-19, hur fungerar det?

  • Hur går vaccineringen till?
  • Hur kan man kommunicera med vaccinationspersonalen på ett fungerande sätt när man har en hörselnedsättning eller är döv?
  • Hur fungerar det om jag har en synnedsättning?
  • Vad ska jag tänka på om jag har en allergi?

Under våren kommer allt fler av invånarna i Östergötland att erbjudas vaccin mot covid-19. Företrädare från Region Östergötland berättar denna temakväll för oss om hur vaccineringen går till och hur tillgängligheten ser ut vid vaccinationstillfället. Föreläsningen vänder sig till dig med hörselnedsättning, synnedsättning, astma och allergi eller som av andra orsaker är intresserad av att få en tydlig och tillgänglig beskrivning av vad som händer vid vaccinationstillfället.

Har du egna frågor får du gärna mejla dem i förväg, se mejladress nedan.

Datum:              22 mars
Klockan:           18.00 – 20.00
Plats:                 distans via Zoom
Kostnad:          ingen
Tillgänglighet: föreläsningen kommer att skrivtolkas och teckenspråkstolkas

Föreläsare är Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland och Martina Wiklund, handläggare patientnämndens kansli.

Sista dag för anmälan är torsdag 18 mars
Anmäler dig gör du genom att mejla till Susanna Ahlström.
E-postadress: susanna@funktionsratt-ostergotland.se
Du kan även ringa till vår kanslitelefon 013-12 30 60.

Välkommen!
Föreläsningen ges i samarbete mellan Funktionsrätt Östergötland och HRF
Hörselskadades distrikt i Östergötland.

Inbjudan dig.möte 18/12 för informationsträff

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Vet du någon som är intresserad av att bli god man?
Den 18 februari håller Överförmyndarenheten i en informationsträff där vi informerar om vad det innebär att vara god man eller förvaltare, samt överförmyndarensuppdrag och roll.
Tid och datum: Torsdag den 18 februari klockan 17:30
Plats: Informationsträffen kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@linkoping.se

Vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten
Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping
Kontakt Linköping: 013-20 60 00
www.linkoping.se
Linköping – där idéer blir verklighet
Läs mer om hur Linköpings kommun hanterar personuppgifter på
www.linkoping.se/gdpr

Inbjudan dig.möte 21/1 för årsräkning

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Linköpings God man och förvaltarföreningen bjuder in dig till ett digitalt möte i samarbete med Överförmyndarenheten med information inför inlämning av årsräkning för 2020.
Tid och datum: Torsdag den 21 januari klockan 15.00 eller klockan 18.00
Plats: Mötet kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@
linkoping.se

Har du frågeställningar som du önskar att vi belyser, skicka gärna in det tillsammans med din anmälan.

Ålands ansvarsförsäkring – manual

ANSVARSFÖRSÄKRING
Vi hoppas att ni alla har uppmärksammatmöjligheten att teckna denna i ert uppdrag via ert medlemskap i GMF Lkpg. Den är menar vi ytterst prisvärd och vi kan inte nog rekommendera att ni tecknar den för trygghet i era uppdrag, för endast 270,00kr/helår.

Ålands försäkringsbolag följande försäkring ingår;
– Allmän ansvarsförsäkring för person och sakskada, försäkringsbelopp 10 mkr kr per skada. (om du skadar någon sak eller person)
– Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada inkl. rättskydd, försäkringsbelopp 1 mkr per skada. (om du orsakar en ekonomisk skada hos din huvudman)
– Överfallsförsäkring ersättning för överfall. Kostnadsersättning
– Krisförsäkring ersättning för kris/ terapi, behandling hos psykoterapeut.

Försäkringstiden är 2021-01-01 till 2021-12-31
Premien för detta är 270 kr/helår och försäkrad oavsett hur många huvudmän du har.

OBSERVERA Ni behöver därför gå in på RGMF;s hemsida och teckna er försäkring i december så att ni inte hamnar ”mellan stolarna”.
Manual finner ni här nedan!

GÖR SÅ HÄR;
1. Följ länk till att teckna försäkring 
HÄR!
2. Fyll i personnummer
3. Klicka på “nästa steg”

4. OBS i nästa ruta står det “Godmansförsäkring 360,00kr/helår“, men fortsätt och begär din försäkringsperiod från och med den 1/1-2021 så blir summan korrekt 270,00kr/helår

5. Fyll i kontaktuppgifter
6. Klicka på “nästa steg”

7. Välj 1/1-2021 i kalendern

8. Nu ska rätt helårsavgift stå, 270,00kr/helår

9. Signera
10. Klicka på “Ansök om försäkring”, ett mejl med försäkringsuppgifter kommer i registrerad E-postadress, inkl. betalningsanvisning.

Är det fortfarande oklart när ni läst informationen, så tveka inte att höra av er till RGMF Anders Gabre 070 5758151 / v.ordf@rgmf.se.

GMF Lkpg Styrelse

INSTÄLLT 24/11 Årsmöte GMF Linköping

Till medlemmarna i GMF Linköping

ÅRSMÖTE
Vi i styrelsen har som ni vet skjutit upp det planerade årsmötet i våras med förhoppning om att situationen skulle förändras till det bättre i dessa Corona-tider.

Vår förhoppning var att vi skulle kunna ha ett fysiskt årsmöte, vilket vi ser som en klar fördel, men vi ser inte att läget kommer att förändras och göra det möjligt.

Styrelsen har därför nu fattat ett beslut att vi i stället kommer att arrangera ett digitalt årsmöte, detta för att vi inte helt skall komma i ofas med stadgar och tillsättning av föreslagna nya funktionärer i föreningen.

Tid för möte är satt till Tisdag den 24/11 klockan 18:30

Vi ber er att ansluta i god tid så att årsmötet kan starta 18.30

Vi vill med detta första utskick framförallt be er att notera tiden/kallelsen, men också att be er iaktta att inlämnade motioner till årsmötet skall vara oss i styrelsen tillhanda senast den 18/11. 
Dessa skickas till sekreteraren i GMF, Christina Wahl sekr@godmanlinkoping.se

Vi kommer löpande återkomma med uppgifter och handlingar inför årsmötet. Bland annat är tanken att dagarna innan årsmötet ge möjlighet till en testuppkoppling för att ni ska kunna säkerställa att er teknik/uppkoppling fungerar. Med stor sannolikt blir detta under dagtid, mer information kommer någon vecka innan årsmötet.

Avslutningsvis:
Anmälan görs på länken nedan senast den 18/11:

ANMÄL HÄR

Länk till testuppkoppling och till årsmötet skickas till de som har anmält sig.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss, förslagsvis till undertecknad på 0709-99 84 49 / ordf@godmanlinkoping.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen genom Ricard Sandell 

25/11 inbjudan till temakväll Parallell samhälle på distans

Temakväll Parallell samhälle - Stiftade Rättigheter

Parallellsamhälle är en följd av funktionsmaktsordning och härskartekniker som sker systematiskt under lång tid och på flera nivåer. Frida Inghamn från STIL föreläser och ger kunskap om det parallellsamhälle som människor med funktionsnedsättning ska leva med
och förhålla sig till. Frida belyser det absurda i händelser och regelverk, som lockar till
skratt men i grunden allvarliga. Under kvällen ges exempel på små vardagliga förtryck
som vi kanske är så vana vid, att vi tar dem för självklara. Föreläsningen kopplar parallell samhället till våra stiftade rättigheter och skyldigheter.

Datum: onsdag 25 november
Klockan: 18.00 – 20.00
Plats: Distans
Tillgänglighet: Skriv- och syntolkas
Kostnad: Ingen

Frida Inghamn är journalist, funkisaktivist, grundare av Ettgottliv.com Frida talar om egna erfarenheter av att existera i det svenska samhället med döv-
blindhet och rullstol. Frida driver ett eget företag och arbetsleder sina egna assistenter. Hon gör det genom att ta väldigt mycket hjälp, spela med i systemets förtryckande regler och lägger ner ungefär 20 timmar i veckan på att bara administrera sin vardag.

Sista dag för anmälan är måndag 26 november.
Anmäler dig gör du genom att ringa till vårt kansli, telefon 013-12 30 60 eller mejla till Karin Klevelid E-postadress: karin@funktionsratt-ostergotland.se

Du får länk till mötet efter anmälningstidens slut.
För att kunna delta behöver du ha tillgång till smartphone, surfplatta eller dator.
Du kan också ringa in med vanlig telefon.

Välkommen!