Bli medlem

Du blir medlem i Linköpings god man och förvaltarförening genom att betala medlemsavgiften på 200 kronor för 2024.

Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5

En  Olycksfallsförsäkring EXTRA (gruppförsäkring if) ingår i medlemsavgiften.

Om du har frågor, kontakta ordförande Torsten Svärdström, 070-880 32 29 / ordf@godmanlinkoping.se

Vem kan bli medlem?

Föreningens medlemmar utgörs primärt av ställföreträdare i form av gode män och förvaltare. Även andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar.

Medlemsansökan

Godmansförsäkring

Som medlem kan du köpa en ansvarsförsäkring som är speciellt framtagen för att passa uppdraget som god man och förvaltare. Skyddet täcker tre områden:

En medlemsförsäkring behöver du som ett skydd mot skadeståndsanspråk som riktas mot dig till till följd av ditt uppdrag som god man / förvaltare.

Försäkringen kostar 405,00 kr/år och tecknas individuellt. All information om försäkringen finns på försäkringsbeviset, som du kan ladda ned HÄR.

Ni finner mer information på vår Riksförbunds hemsida RGMF och där kan ni läsa mer om försäkringar, hur ni tecknar och betalar, och eventuella förändringar.

Vid frågor kontakta

Claes Brauer
RGMF försäkringar

E-post: kassor@rgmf.se
Telefon: 076 272 90 90

Copyright © GMF Linköping 2019