Bli medlem

Du blir medlem i Linköpings god man och förvaltarförening genom att betala medlemsavgiften på 125 kronor för 2019.

  • via Swish 1235177 530
  • eller till postgiro nr 924 69 29-5
En olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften.

Från och med 2020 är medlemsavgiften 200 kr per år.
Vid frågor, kontakta Olle Dahlqvist: 0703-029922,

Vem kan bli medlem?

Den som vill bli medlem ska vara god man/förvaltare för vuxna eller för ensamkommande asylsökande barn. Även andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar.

Godmansförsäkring

Som medlem kan du köpa en ansvarsförsäkring som är speciellt framtagen för att passa uppdraget god man och förvaltare. Skyddet täcker tre områden:

  • Allmänt ansvar (sak och person) 10 Mkr
  • Ren förmögenhetsskada 1 Mkr
  • Överfalls- och krisförsäkring

Försäkringen kostar 270 kr/år och tecknas individuellt. Utförlig information om försäkringen finns på Riksförbundet gode män och förvaltares hemsida.

Vid frågor:
Kontakta Rolf Karlman
0701-724584

Copyright © GMF Linköping 2019