Kontakt

E-post

ordf@godmanlinkoping.se

Hemsida

www.godmanlinkoping.se

Postadress

Linköpings GMF
c/o Ricard Sandell
Norrsättersgatan 7 A
586 63 Linköping

Organisationsnummer

822003-0665

Bankgiro

5260-0285

Swish

1235177530

Söker du en viss person? På sidan Om oss finns GMF Linköpings styrelsemedlemmar presenterade. Våra mentorer hittar du här nedanför.

Råd och stöd i praktiska frågor

Följande gode män och förvaltare i Linköping har ombetts av Överförmyndarnämnden att fungera som mentorer för andra gode män och förvaltare. Mentorernas roll är att vara bollplank och ge råd och stöd i praktiska frågor, men inte att ta aktiv del i eller ta över ansvaret i uppdraget. Mentorerna är medlemmar i Linköpings GMF. De är helt fristående från Överförmyndarnämnd och -enhet. Du är välkommen att kontakta någon av dem enligt följande:

Inga-Lill Svensson

0708-807462
ingalill.svensson7@gmail.com

 • Erfarenhet av olika typer av uppdrag
 • Att starta och att avsluta ett godmanskap
 • Erfarenhet av huvudmän med psykisk sjukdom och kontakter med psykiatri
 • Årsredovisning
 • Skulder

Tommy Lingefors

0733-211201
tommy.lingefors@comhem.se

 • Erfarenhet av olika funktionshinder och psykisk sjukdom
 • Kunskap om insatser inom socialtjänst och habilitering
 • Att jämka ett godmanskap

Johanna Garcia Wahl

0709-291279
sollatorp@hotmail.com

 • Att sörja för person och driva frågor framåt
 • Erfarenheter av förvaltarskap och komplicerade omständigheter
 • Ensamkommande barn

Torsten Svärdström

0708-803229
john.torsten.svardstrom@telia.com

 • Erfarenheter av olika typer av uppdrag och att navigera bland olika myndighetskontakter
 • Ensamkommande barn
 • Erfarenhet av huvudmän med psykisk sjukdom och kontakter med psykiatri
 • Skulder

Copyright © GMF Linköping 2019