april 2021

Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

  • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
  • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappersättning, etc.
  • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefonnummer.
  • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
  • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
  • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
  • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.

Vid frågor kontakta oss i styrelsen!

Bli medlem

Att vara medlem betyder att man kan få stöd via sin förening i sitt godmanskap, även vidareutbildningar samt information via nyhetsbrev. Du blir medlem i Linköpings god man och förvaltarförening genom att betala medlemsavgiften på 200,00 kronor, via Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5

OBS en  Olycksfallsförsäkring EXTRA  ingår i medlemsavgiften.

Vid frågor kontakta oss på styrelsen@godmanlinkoping.se

Vem kan bli medlem?

Den som vill bli medlem ska vara god man/förvaltare för vuxna eller för ensamkommande asylsökande barn. Även andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet kan bli medlemmar.

Styrelse 2021

Äntligen är vi en fulltalig ny styrelse som har haft vårt första styrelsemöte, den 15 april.

Vi kommer att komma ut med mer info under året om aktiviteter, dock med restriktioner angående läget med Covid-19 och vaccinationer.

Vill du se vilka vi är så syns vi på sidan “Om oss” och vill du ha kontakt med någon i styrelsen eller alla finns även kontaktuppgifter där.

Vi ser fram emot att framöver få träffas med möten och eventuella utbildningar.

Väl mött!
/Styrelsen 2021