Goda råd

RÅD FÖR GODE MÄN OCH FÖRVALTARE

  • Se till att din huvudman har en hemförsäkring med en ansvarsdel.
  • Ta kontakt med Försäkringskassan när det gäller bostadstillägg, personlig assistent eller handikappersättning, etc.
  • Skicka ditt registerutdrag till de myndigheter, som är berörda och tala om för dem att du är god man/förvaltare och ge dem din adress och telefonnummer.
  • Ta kontakt med kommunen när det gäller LSS och andra frågor om insatser, t.ex. särskilt boende som din huvudman kan ha rätt till.
  • Ta kontakt med Skatteverket om du vill ha särskild postadress för din huvudman. Då kommer all post till dig och inga viktiga brev kommer på avvägar.
  • Ta kontakt med Kronofogden om du vill veta om din huvudman har några skulder, som du måste reglera.
  • Det finns ett bostadsbidrag att söka om huvudmannen är funktionshindrad och behöver större eller anpassad lägenhet. Detta bidrag är istället för Försäkringskassans. Kriterierna är att man har fått avslag från kassan för att inkomsten är för hög och att det finns behov av en anpassad lägenhet. Intyg krävs från läkare och arbetsterapeut. Detta bidrag är kommunalt och finns alltså inte hos alla kommuner. Kolla med din huvudmans kommun.

Vid frågor kontakta oss i styrelsen!