Om oss

Föreningens medlemmar är gode män eller förvaltare för personer med en sjukdom, psykisk störning eller försvagad hälsa som gör att de behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. De kan också vara gode män för ensamkommande asylsökande barn.

Föreningen har verkat sedan 1994 och är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare (RGMF).

Viktiga aktörer

  • Riksförbundet Gode män och förvaltare, RGMF, är en intresseorganisation för lokala godmans- och förvaltarföreningar. Förbundet bildades 2004 och arbetar bland annat som remissinstans och med samverkan, rådgivning, information samt utbildning. Linköpings GMF är medlem i Riksförbundet.
  • Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämnden förordnar också gode män och förvaltare. Överförmyndarenhetens tjänstemän stödjer Överförmyndarnämnden i dess arbete.
  • Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Deras hemsida innehåller information om bland annat regelverk för gode mäns och förvaltares uppdrag. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.
  • Migrationsverkets hemsida har information för gode män för ensamkommande barn som vill veta mer om asylprocessen och hålla sig informerad om aktuell lagstiftning. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.

Styrelse 2024

E-post till alla i styrelsen@godmanlinkoping.se

Torsten Svärdström

Ordförande

Torsten Svärdström 
ordf@godmanlinkoping.se 

Vice ordförande
Gunilla Lövgren

Gunilla Lövgren
Christer Johansson

Kassör

Christer Johansson kassor@godmanlinkoping.se

Sekreterare

Karin Lee

Karin Lee

Ledamot
Helene Karlsson

Ledamot
Annelie Klang

Ledamot
Bodil Strömberg

Suppleant

Leif Dahlberg

Webmaster

Olof Niklasson
webmaster@godmanlinkoping.se

Revisorer

Ricardo Negrete, Sammankallande
Lars Wejde
Olga Cortès, Suppleant

Valberedning

Björn Lindén, Sammankallande
Peter Ljungdahl
Ingemar Södling

Copyright © GMF Linköping 2019