Julhälsning

Så har vi snart genomfört ett kalenderår som har avlöpt helt enligt planerna vad gäller nyrekrytering, utbildning och utveckling av föreningen.

Vi har kunnat genomföra våra fortbildningskvällar enligt gängse mönster och att det har varit uppskattat har den höga närvaron pekat på. Mellan 20 och 90 personer närvarande på kvällarna och vid de flesta tillfällena ca 50. Det är enastående bra siffror och tyder på att det finns ett stort behov av vidareutveckling och samvaro för att bolla alla svåra frågeställningar som är förknippade med ställföreträdarskapet.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande.

Medlemsantalet som var oroväckande lågt under pandemin fortsätter att växa och är nu uppe i ca 180 medlemmar.

Vad gäller samarbetet med Överförmyndaren så har den varit ytterst begränsad efter tidigare och pågående byten av nyckelbefattningar. Styrelsens ambition är att lyfta upp detta samarbete till önskad nivå under första kvartalet 2024 då ny personal förhoppningsvis är på plats.

Planeringen inför 2024 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 30/1, 26/2 samt 29/4. Årsmöte genomförs 26/3!

Föreningens arbete är omvittnat framgångsrikt och betydelsefullt och medför att våra huvudmän får ett betydligt bättre bemötande och omhändertagande än de annars skulle ha fått.

DIN insats är avgörande och vi i föreningen är till för att bistå dig på bästa sätt.

Med detta vill jag tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Torsten Svärdström

Ordförande