Sommarhälsning och info utb. hösten

Ett intensivt och fullspäckat utbildningsår har genomförts utan yttre störningar till skillnad mot de senaste åren.

Årsmötet genomfördes i Fontänen med relativt stort deltagande där även den nytillträdde ordföranden för Överförmyndarnämnden presenterade sig och sin syn på verksamheten.

Styrelsen som nu valdes vid årsmötet innehåller några omval men huvudsakligen nyval. Vi hyser den förhoppningen att den nya besättningen visar samma kreativitet och arbetslust som den gamla och riktar ett stort tack till den avgående styrelsen för ett gediget arbete.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande.

Medlemsantalet är fortsatt växande och uppgår nu till cirka 175 individer.

Styrelsen har under det gångna året övervägt att byta riksförbund, men beslutat att tills vidare stanna kvar inom RGMF.

Styrelsen har genomfört dialog med Överförmyndaren och därvid överenskommit att fortsätta fortbildningen enligt tidigare modell där alla gode män i kommunen inbjuds deltaga. Diskussioner pågår om att ytterligare fördjupa detta samarbete till att även omfatta handledning, mentorskap, rekrytering mm.

Inför hösten planerar vi för att genomföra tre fortbildningskvällar.
Tidpunkterna är 25.september, 31. oktober samt ett tillfälle i november.
Förslag till tema under dessa kvällar är:

  • Kyrkan och stadsmissionen
  • Bankföreningen
  • Årsredovisning

Som reservalternativ förbereder vi en ny kväll med ”Rollkoll”.

Vi i styrelsen tar tacksamt emot förslag till andra temakvällar.

Vad gäller arvodesfrågan så vill ÖF beklaga att det varit svårigheter att byta till ett system med månadsvis utbetalning av grundarvode och därför sker nu i juni en utbetalning av hela årets grundarvode 2023 samt tillägg för 2022. Detta gäller de årsräkningar som är genomgångna och godkända. Övriga årsräkningar utbetalas efter hand som de är hanterade.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en trevlig och avkopplande sommar.
/Styrelsen

Medlemskap till Linköpings god man och förvaltarförening, kostnad 200,00 kronor per år och då ingår olycksfallsförsäkringbetala in på Swish 123 51 77 530 eller Postgiro nr 924 69 29-5, märk med ditt namn och kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta kassör Christer Johansson 073-029 22 21 kassor@godmanlinkoping.se