Planeringar VT 2023

Planeringen inför 2023 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 30/1, 22/2 samt 24/4.
Vid första tillfället i januari så planerar vi att genomföra ” rollkoll”. Dvs vad ska den gode mannen göra respektive vad ingår inte i dennes uppgifter.
Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Årsmötet är inplanerat till den 29/3. Där kommer vi i styrelsen att bland annat preliminärt föreslå medlemmarna att vi ska byta riksförbund.