juli 2022

Sommarhälsning

Ett intensivt och fullspäckat utbildningsår har passerat trots vissa smärre störningar på grund av pandemin. Vi lyckades dessutom genomföra ett årsmöte på plats i Fontänen med sällsynt stort deltagande.

Styrelsen som nu suttit ett drygt år och valdes vid årsmötet om i sin helhet, vilket innebär att det kommer att bli minst samma nivå på ambitionen som under det gångna året.

Föreningens ekonomi är återigen stabil och växande. Medlemsantalet som var oroväckande lågt under pandemin har nu fördubblats och uppgår till ca 150 personer.

Styrelsen har genomfört dialog med Överförmyndaren och därvid överenskommit att fortsätta fortbildningen enligt tidigare modell där alla gode män i kommunen inbjuds deltaga. Diskussioner pågår om att ytterligare fördjupa detta samarbete till att även omfatta handledning, mentorskap, rekrytering mm.

Inför hösten planerar vi för att genomföra tre fortbildningskvällar. Tidpunkterna är preliminärt 28/9, 20/10 och 23/11.

Förslag till tema av utbildning/ information till HT 2022 /VT 2023 medtags tacksamt! Skicka förslag till styrelsen@godmanlinkoping.se

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en trevlig och avkopplande sommar.
/Styrelsen