24/4-2022 Överförmyndarenheten inbjudan till fortbildning

Inbjudan till fortbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten i Linköpings kommun

Inbjudan till fortbildningen den 24 april 2022. Läs mer >>

Vänliga hälsningar Överförmyndarenheten
Linköpings kommun
Verksamhetsstöd och serviceÖverförmyndarenheten581 81 Linköping
Kontakt Linköping: 013-20 60 00
www.linkoping.se