Årsredovisning för 2021

Information från Överförmyndarenheten

Du kan lämna in dina årsräkningar till oss på flera sätt, direkt på St Larsgatan 41 i brevlådan på entreplanet eller i den tillfälliga brevlådan som finns innanför vår dörr två trappor. Du kan även lämna in den till Kontakt Linköping på Huvudbiblioteket. 

Se till att du har de underlag som krävs samt att du har skrivit under din årsräkning innan du lämnar in den till oss.  Checklista  
Kontakt med överförmyndarenheten
Du kan nå Överförmyndarenheten via e-post overformyndarenheten@linkoping.se eller telefon 013-20 60 00, må-to kl. 10-11.30. 
Övrig tid svarar samhällsvägledare från Kontakt Linköping. De kan svara på enklare frågor kl. 7.30-17.00 alla vardagar.
Kontakt Linköping tar emot post och besök på kommunens besöksytor.

Mer information hittar du på https://www.linkoping.se/kontakt/
Du hittar även information på hemsidan god man, förvaltare och förmyndare . Här finns bland annat nyttiga länkar som underlättar ditt uppdrag, en video med instruktioner hur du ska redovisa ditt uppdrag samt särskilda informationsblad att läsa och skriva ut.

Du hittar samtliga e-tjänster och blanketter under Självservice /Omsorg och hjälp.

Kontaktvägar till Överförmyndarenheten
Postadress: Besöksadress (besök efter ö k): Linköpings kommun S:t Larsgatan 41 Överförmyndarenheten LINKÖPING 581 81 LINKÖPING
Telefon: 013 – 20 69 99
Öppettider: måndag – torsdag kl.10:00 – 11:30 Fax: 013 – 20 59 61 Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare
E-post: overformyndarenheten@linkoping.se