Information rörande fortbildning våren 2022

Planeringen inför 2022 rullar vidare och ambitionen är att genomföra fortbildningskväll den 21/2, 25/4 samt i slutet på maj. Vi hoppar över träffen i januari på grund av en viss svårighet att få intressanta föreläsare på plats, men även med hänsyn tagen till nya skärpta restriktioner vad gäller större samlingar.

Ämnen som vi överväger att ta upp efter årsskiftet är hantering av skulder, redovisningsprogrammet godman.se samt nyheter och tillämpningar hos Försäkringskassan. Vi inleder med skuldtemat i februari!

Årsmöte planeras att äga rum den 31/3, även detta i lokal Vagnhallen, Fontänen i Linköping.

Observera de nya tiderna som är ett avsteg från våra normala tider beroende på ett ansträngt bokningsläge inom Fontänen.

Med detta vill vi tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Styrelsen