Information rörande fortbildning 2021

Som framgår av vår hemsida så planerar vi att återuppta våra temakvällar av samma modell
som vi genomförde innan pandemin drabbade oss.
Det blir två timmar av gemytlig samvaro, där vi låter inbjudna föreläsare från myndigheter
och föreningar informera oss om nya eller uppdaterade bestämmelser och anvisningar, för
att därefter avsluta med en panel som besvarar våra frågor.
Vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen och ser till att det finns tillfälle att nätverka och
skapa kontakter.
Första ämnet som vi tar upp den 27 september är ” Rätten till bistånd och färdtjänst”.
Med förhoppning om en fin sommar!
Styrelsen