Nyttiga länkar för dig som är ställföreträdare

Försäkringskassan

Handikappersättning
Bostadstillägg för huvudmän yngre än 65 år

Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg för huvudmän äldre än 65 år samt äldreförsörjningsstöd
Pension och skatt

Socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd
Bo-sociala insatser
Budget och skuldrådgivning
Funktionsnedsättning
Äldreomsorg
Hemsjukvård

Kronofogden

Betala skuld
Skuldsanering

Skatteverket

Bouppteckning

Svenska bankföreningen

Bankärenden för annans räkning