Årsmöte 2021 för GMF Linköping

Styrelsen har i år beslutat att dela upp årsmötet i två delar. Vi gör det för att en del andra föreningar använder samma princip. Det betyder att årsmötet startar med detta utskick. Detta gör vi för att underlätta kommande digitala årsmöte och för att alla ska få en rimlig möjlighet att innan årsmötet läsa och begrunda de handlingar och de val som där hade behövt komma att ske. Detta är helt nya marker för oss och vi hoppas vi tänker rätt.
Svarsformulären nedan behöver vara oss tillhanda senast onsdagen den 24 mars.

Och med detta gjort hälsas alla medlemmar välkomna till vårt digitala årsmöte för 2019 och 2020.

Digitala årsmötet är tisdag den 30/3 klockan 18:30.
Du loggar in via inloggningslänk till ”Zoom”-mötet som öppnas 18:00 så att du kan testa din bild och ljud innan du går in på ”live”-mötet som startas 18:30. Här medföljer en lathund till verktyget Zoom, länk lathund.

Gå in på Zoom mötet 

Läs följande årshandlingar innan du svarar på svarsformulär.

Årsmöteshandlingar 2019

Kallelse – till årsmöte för 2019 skulle medlemmarna kallats till den 25/3 samt 24/11-2020, dessa möten fick ställas in på grund av pandemin. Därför redovisas nedan verksamheten här i efterhand för 2019.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan – planen för 2020 fick helt revideras på grund av pandemin.
Ekonomisk berättelse för 2019
Budget – planen för 2020 fick helt revideras på grund av pandemin.
Revisorernas berättelse
Valberedningen – det fanns förslag på nya funktionärer till föreningen.

Årsmöteshandlingar 2020

Dagordning för årsmötet 2021

Årsmötet öppnas
Kallelse – skickades ut till medlemmarna den 3/3.
Val av ordförande vid årsmötet
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan – nuvarande styrelse menar att det inte går att sjösätta en verksamhetsplan för 2021 på grund av pandemin. Verksamheten ska planeras av kommande styrelse.
Ekonomisk berättelse för 2020 
Budget – likt ovan menar styrelsen att det inte är rimligt att presentera en budget för 2021 på grund av pandemin. Den ekonomiska budgetarbetet får planeras av kommande styrelse.
Revisorernas berättelse
Valberedningens förslag

Förslag från styrelsen – styrelsen menar att det under kommande verksamhetsår fram tills nästa årsmöte finns skäl att se över föreningens stadgar. Detta gjordes enligt styrelsens vetskap senast 2012.

Tack för din medverkan!
Styrelsen/Valberedningen

Svarsformulär 2019

Svarsformulär 2020