Om oss

Föreningens medlemmar är gode män eller förvaltare för personer med en sjukdom, psykisk störning eller försvagad hälsa som gör att de behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person. De kan också vara gode män för ensamkommande asylsökande barn.

Föreningen har verkat sedan 1994 och är medlem i Riksförbundet Gode män och förvaltare (RGMF).

Viktiga aktörer

  • Riksförbundet Gode män och förvaltare, RGMF, är en intresseorganisation för lokala godmans- och förvaltarföreningar. Förbundet bildades 2004 och arbetar bland annat som remissinstans och med samverkan, rådgivning, information samt utbildning. Linköpings GMF är medlem i Riksförbundet.
  • Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämnden förordnar också gode män och förvaltare. Överförmyndarenhetens tjänstemän stödjer Överförmyndarnämnden i dess arbete.
  • Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Deras hemsida innehåller information om bland annat regelverk för gode mäns och förvaltares uppdrag. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.
  • Migrationsverkets hemsida har information för gode män för ensamkommande barn som vill veta mer om asylprocessen och hålla sig informerad om aktuell lagstiftning. Där finns också en webbutbildning för gode män för ensamkommande barn.

Styrelse 2023

E-post till alla i styrelsen@godmanlinkoping.se

Torsten Svärdström

Ordförande

Torsten Svärdström 
070-880 32 29
ordf@godmanlinkoping.se 

Vice ordförande
Gunilla Lövgren
070-819 04 50
vice_ordf@godmanlinkoping.se

Gunilla Lövgren
Christer Johansson

Kassör

Christer Johansson
073-029 22 21
kassor@godmanlinkoping.se

Sekreterare

Karin Lee
070-751 27 68
sekr@godmanlinkoping.se

Karin Lee

Ledamot
Helene Karlsson
070-788 10 89
ledamot@godmanlinkoping.se

Ledamot
Annelie Klang
070-934 98 69
ledamot_1@godmanlinkoping.se

Ledamot
Bodil Strömberg
073-151 70 63
ledamot_2@godmanlinkoping.se

Suppleant

Leif Dahlberg
070-445 10 91
suppleant@godmanlinkoping.se

Webmaster
Olof Niklasson
070-236 08 45
webbmaster@godmanlinkoping.se

Revisorer

Ricardo Negrete, 070-491 46 02, Sammankallande
Lars Wejde, 073-087 09 74
Olga Cortès, 070-920 34 59, Suppleant

Valberedning

Björn Lindén, 070-686 39 27, Sammankallande
Peter Ljungdahl, 072-007 18 80
Ingemar Södling, 073-575 40 33

Copyright © GMF Linköping 2019