27/9 Temakväll “Rätten av bistånd och färdtjänst”

Lite om det första utbildningstillfället den 27/9
Vi kommer att ta upp “Rätten av bistånd och färdtjänst”.
Mer information av utbildningens tider och anmälan, kommer cirka i slutet av augusti.

Nästkommande temautbildning blir den 25/10, samt den 22/11.
Boka in dessa kvällar i kalendern redan nu.