Inbjudan dig.möte 21/1 för årsräkning

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Linköpings God man och förvaltarföreningen bjuder in dig till ett digitalt möte i samarbete med Överförmyndarenheten med information inför inlämning av årsräkning för 2020.
Tid och datum: Torsdag den 21 januari klockan 15.00 eller klockan 18.00
Plats: Mötet kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@
linkoping.se

Har du frågeställningar som du önskar att vi belyser, skicka gärna in det tillsammans med din anmälan.