Inbjudan dig.möte 18/12 för informationsträff

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Vet du någon som är intresserad av att bli god man?
Den 18 februari håller Överförmyndarenheten i en informationsträff där vi informerar om vad det innebär att vara god man eller förvaltare, samt överförmyndarensuppdrag och roll.
Tid och datum: Torsdag den 18 februari klockan 17:30
Plats: Informationsträffen kommer ske i digital form. En länk kommer att skickas ut inför mötet.
Anmälan: görs till Överförmyndarenhetens funktionsbrevlåda overformyndarenheten@linkoping.se

Vänliga hälsningar
Överförmyndarenheten
Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Överförmyndarenheten
581 81 Linköping
Kontakt Linköping: 013-20 60 00
www.linkoping.se
Linköping – där idéer blir verklighet
Läs mer om hur Linköpings kommun hanterar personuppgifter på
www.linkoping.se/gdpr