Information från valberedningen

Till alla medlemmar i Linköpings god man och förvaltarförening GMF

Alla vi medlemmar i GMF har haft ett minst sagt annorlunda år som har inneburit många utmaningar för att vi ska kunna utföra våra uppdrag. Pandemin med Covid 19 har haft oss i ett järngrepp och Folkhälsomyndigheten har ständigt kommit med nya riktlinjer om och hur vi ska förhålla oss till omvärlden. Detta har gjort att vi inom föreningen inte kunnat ha något årsmöte, inga utbildningar och inga övriga medlemsmöten. Dessa möten är för oss inom valberedningen ett utmärkt forum för att stifta bekantskap med nya och gamla medlemmar som kan tänkas bli funktionärer inom föreningen.

När vi nu närmar oss ett nytt verksamhetsår får vi verkligen hoppas på att vi successivt kan återgå till ett normalläge igen. Ett normalläge som innebär ett årsmöte i mars och nya val. Vi har en del vakanta platser som behöver tillsättas och vi vill på detta sätt försöka väcka intresset för ett uppdrag inom föreningen. Är du intresserad eller har tips om någon så tveka inte att höra av dig till någon av nedanstående valberedare så berättar vi mer.

Lars-Göran Öberg
lgoberg@hotmail.se
Tel. 070-717 39 12

Kerstin Åström Lundkvist
kerstin.astrom2@gmail.com
072-741 81 84

Björn Lindén
bli@coreonline.eu
070-686 39 27