INSTÄLLT 24/11 Årsmöte GMF Linköping

Till medlemmarna i GMF Linköping

ÅRSMÖTE
Vi i styrelsen har som ni vet skjutit upp det planerade årsmötet i våras med förhoppning om att situationen skulle förändras till det bättre i dessa Corona-tider.

Vår förhoppning var att vi skulle kunna ha ett fysiskt årsmöte, vilket vi ser som en klar fördel, men vi ser inte att läget kommer att förändras och göra det möjligt.

Styrelsen har därför nu fattat ett beslut att vi i stället kommer att arrangera ett digitalt årsmöte, detta för att vi inte helt skall komma i ofas med stadgar och tillsättning av föreslagna nya funktionärer i föreningen.

Tid för möte är satt till Tisdag den 24/11 klockan 18:30

Vi ber er att ansluta i god tid så att årsmötet kan starta 18.30

Vi vill med detta första utskick framförallt be er att notera tiden/kallelsen, men också att be er iaktta att inlämnade motioner till årsmötet skall vara oss i styrelsen tillhanda senast den 18/11. 
Dessa skickas till sekreteraren i GMF, Christina Wahl sekr@godmanlinkoping.se

Vi kommer löpande återkomma med uppgifter och handlingar inför årsmötet. Bland annat är tanken att dagarna innan årsmötet ge möjlighet till en testuppkoppling för att ni ska kunna säkerställa att er teknik/uppkoppling fungerar. Med stor sannolikt blir detta under dagtid, mer information kommer någon vecka innan årsmötet.

Avslutningsvis:
Anmälan görs på länken nedan senast den 18/11:

ANMÄL HÄR

Länk till testuppkoppling och till årsmötet skickas till de som har anmält sig.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss, förslagsvis till undertecknad på 0709-99 84 49 / ordf@godmanlinkoping.se

Med vänliga hälsningar
Styrelsen genom Ricard Sandell