Årsmötet info

Till medlemmarna i GMF.

Vårt planerade årsmöte fick ju som ni vet brådast skjutas upp på grund av Covid-19. Styrelsen har övervägt olika alternativ på mötesformer men landat i att ett fysiskt möte av flera orsaker är att föredra.

Beslutet är att vi nu avvaktar sommarmånaderna och sedan förhoppningsvis kan komma med en ny inbjudan och möte under september.

Detta är förstås avhängt vilka beslut Folkhälsomyndigheten fortsatt fattar och vi följer dessa för riktlinjer.
Har ni tankar och funderingar så tveka inte att kontakta, förslagsvis undertecknad.

Med detta budskap vill vi önska alla våra medlemmar en riktigt fin sommar – viruseländet till trots.

Vid pennan Ricard Sandell Ordförande