Årsmötet inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in föreningens årsmöte.

Årsmötet skulle ha hållits den 30 mars men har ställts in på grund av den pågående pandemin.
Styrelsen kallar till årsmöte när faran för smittspridning bedöms vara över.
Nuvarande styrelseledamöter behåller sina uppdrag tills årsmöte kunnat hållas.

Även RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare, har beslutat att skjuta upp sitt årsmötet 2020 till senare på året.