Nomineringar till RGMF:s styrelse

Valberedningens arbete i Riksförbundet Gode män och förvaltare, RGMF, är på gång. Är du den valberedningen söker, eller känner du någon som är det?

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till förbundsstyrelsen och revisorer, som kan väljas på det årliga Förbundsmötet. Just nu får de förtroendevalda i den avgående styrelsen ge besked om de vill kandidera till nästa mandatperiod.

Därefter kontaktar valberedningen alla medlemsföreningar för att förhöra sig om eventuella nomineringar till styrelsearbetet.

För att det ska bli en styrelse med bra kompetens är det viktigt att du kommer med just din input!

Kontakta gärna valberedningen via e-post eller telefon med dina tankar, idéer och funderingar:

Göran Rosenblad, Södertörn
0709-22 46 82
Gorros52@hotmail.com

Lotta Edqvist, GMF Sjuhärad
0727-291 291
lotta@edqvist.one