Att bevaka rätt i dödsbo

Föreningens medlemmar är välkomna till en träff med familjejuridiskt tema, om att bevaka rätt i dödsbo.

Sofia Steneteg, jurist på överförmyndarenheten i Motala, inleder med en föreläsning. Efter det blir det gemensam lunch. Träffen avslutas med två timmars diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Datum och tid: Lördagen den 19 oktober kl 10-15 med gemensam lunch kl 12-13.
Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32.
Anmälan till e.olle.dahlqvist@gmail.com
I samband med anmälan betalar du en avgift på 50 kr, endera till föreningens bankkonto 5260-0285 eller med swish till 1235177530.